R. Schumann Song-recital

W Paolo Giacometti, piano

Liederkreis op 24, Dichterliebe op 48, Lieder op 89, Gesänge und requiem op 90

Edesche Concertzaal Ede